Dagsrytme

 

Ukeplan/månedsrapport sendes på e-post til foreldrene hver måned.

Barnehagen tar utgangspunkt i planlegging av aktiviteter ved barnegruppens alder.

Dagsrytme :

 Barnehagen åpner - Kl. 06.45

 Frokost / fri lek -  Kl. 08.00– 09.00

Samlingsstund  + Planlagt aktivitet inne / ute - Kjernetid    Kl. 09.15 – 14.00.

 Lunsj - ca. Kl. 11.45

 Sove /hvilestund - ute/inne - Kl. variabelt etter alder

 Måltid - ca.Kl. 14.00 – 14.30

 Fri lek ute / inne -  Kl. 14.15 til hentetid

 Hentetid - Kl. variabelt

 Barnehagen stenger - Kl. 16.30

 

Kjernetiden i barnehagen er mellom kl. 09.15 – 14.00

Vi starter om morgenen med samlingsstund. Vi koser oss med sang/bevegelse og musikk.

Mini 1-2 år, marihøne 2-3 år og tigerklubben 3-5år, har vi 1 dag i uken med forskjellige faglige mål.

Førskolegruppe: Gøy læring med bokstaver og tall og mye mere før skolestart 😁