Opptak

 

Opptaket foretas av Oppvekstkontoret, Trondheim kommune.    

Søknad sendes elektronisk innen 1.mars hvert år.

 

Supplerende opptak 

Opptak til ledige plasser skjer gjennom hele året. Det gjelder for barn med eller uten plass som søker utenom de fristene som gjelder for hovedopptak og overflyttingsopptak.

  • Takker du ja til et tilbud, vil søknaden din slettes fra ventelista. Du må derfor søke på nytt hvis du fortsatt ønsker å være søker til andre barnehager.
  • Det sendes ikke ut avslag på supplerende opptak. Søknaden er aktiv til man takker ja til tilbud om plass, eller ut kalenderåret. 
  • Det kan tilbys plass i andre barnehager enn de to prioriterte i søknaden. 

 Opptakskriterier som gjelder supplerende opptak:

  Felles kriterier for alle trondheimsbarnehagene:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne, jf Lov om barnehager §13.
    Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra barne- og familietjenesten og/eller
    sykehus.


2. Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjenester §§ 4-12
    og 4-4, annet og fjerde ledd.
    Krav til dokumentasjon: Vedlegg fra barne- og familietjenesten

3. Barn som mister plassen i barnehage på grunn av nedleggelse eller

    permisjon/stenging i løpet av barnehageåret, skal prioriteres. 
    Barn som mister plassen ved en planlagt nedleggelse eller
    permisjon/stenging ved barnehageårets slutt, vil bli ivaretatt ved
    hovedopptak/overflyttingsopptak.

4. Barnehagen fortløpende ved ledig plass.  

 

­