Ledige plasser

 

 

Ingen ledig plass 

Barnehagen har gruppe fra 0-6 år. Dobbel gruppe, inntil 10 barn.

Søknad sendes på Trondheim kommunes barnehageside.

Overflyttingsopptak: Søknadsfrist 1. februar

Hovedopptak: Søknadsfrist 1. mars

  Suppleringsopptak

Ring oss for en liten prat, kanskje dere også har lyst til å komme på besøk. 🙂

 Mobil : 928 92 700