Ledige plasser

 

 oppdatert 27.07.21

Ledige plasser fra 1.08.2021

 

Søknad sendes på Trondheim kommunes barnehageside.

Overflyttingsopptak: Søknadsfrist 1. februar

Hovedopptak: Søknadsfrist 1. mars

  Suppleringsopptak

Ring oss for en liten prat, kanskje dere også har lyst til å komme på besøk. 🙂

 Mobil : 928 92 700