Her har vi valgt å trene på grovmotorikken på Leos Lekeland :-)