Lekeplassen som barnehagen disponerer på andre siden av gjerdet vårt.